Alanında Uzman Psikologlar

İletişim Talebi
Telif İsteyin

Tavsiye Edilen Panik Atak Tedavisi

Panik atak tedavisi günümüzde farklı yöntemlerle gerçekleştirilen tedavilerle günümüzde mümkün olmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi günümüzde en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinin başında geliyor. Panik atak problemleri yaşayan kişilerde sürekli bir korku hali hakimdir, kişiler kendilerini diken üstünde oturuyormuş gibi hissederler ve sürekli kötü bir şeyin olacağından şüphe ederler. Atak sırasında kişi kalp krizi geçiriyormuş gibi hisseder, oysaki bu durum sadece psikolojik bir yanılsamadan ibarettir.

Günümüzde en çok karşılaşılan psikolojik sorunların başında gelen panik atak bozukluğunun çözümünde psikologlar önemli bir rol oynamaktadır. Panik atak tedavisi kapsamında günümüzde terapiler ve ilaçlar en önemli terapi seçenekleri olarak ön plana çıkmaktadır.

Panik Atak Tedavisi

Panik atak tedavisi günümüzde farklı yöntemlerle gerçekleştirilen tedavilerle günümüzde mümkün olmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi günümüzde en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinin başında geliyor. Panik atak problemleri yaşayan kişilerde sürekli bir korku hali hakimdir, kişiler kendilerini diken üstünde oturuyormuş gibi hissederler ve sürekli kötü bir şeyin olacağından şüphe ederler. Atak sırasında kişi kalp krizi geçiriyormuş gibi hisseder, oysaki bu durum sadece psikolojik bir yanılsamadan ibarettir.

Terapilerde kişilere panik atakla nasıl mücadele edecekleri ve atak sırasında nasıl bir yol izleyecekleri gibi yöntemler öğretilir. Böylelikle kişi olumsuz hislerinin esiri olmaktansa, mantığıyla atakları yönetme becerilerini öğrenmiş olur. Tedavi sürecinde ilaçlarında önemi oldukça fazladır. Terapi + ilaç kombinasyonuyla panik atak tedavisi günümüzde %100 sonuç verir. Terapinin bu süreçteki rolü %70 iken %30’da ilacın etkisi olarak ön plana çıkar. Elbette ki her ikisinin bir arada olması kişinin iyileşmesinde etkili olacaktır. Panik atak bir hastalık değildir, panik atak sadece bir bozukluktur. Her şeyden önce panik atak problemleri yaşayan kişilerin bunu bilmeleri önemli bir faktördür.

Ankara Psikolog İle Panik Bozukluğunuzun Yöneticisi Olun

Panik bozukluk problemleri yaşıyorsanız Ankara psikolog olarak sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Panik atağınızın esiri olmanıza artık gerek yok, sizlere öğreteceğimiz farklı bakış açısı ve stratejilerle panik bozukluğunuzu yönetmeyi öğrenebileceksiniz.

Tavsiye Edilen Panik Atak Tedavisi

Tavsiye edilen panik atak tedavisi günümüzde Bilişsel Davranışçı Terapi olarak adlandırdığımız BDT terapisi olarak ön plana çıkmaktadır. Terapiler genellikle 50 ile 70 dakika zaman aralığında gerçekleşir. Terapi süreci boyunca terapistler kişiyi derinlemesine analiz etmek amacıyla farklı testler uygularlar. Bu testler sonucunda kişinin durumu belirlenir ve panik bozukluğun köküne inilir.

Bir bozukluğu düzeltmenin en etkili yolu sorunun köküne inerek, kökünü kazmak yerine, yeniden yapılandırmaktır. Terapi merkezimizde sizlere panik bozuklukla nasıl mücadele edeceğinizi ve onu itmek yerine onu benimseyerek normalleştireceğinizi öğretmiş oluyoruz. Psikoloji biliminde bir bozukluktan kurtulmak ve onu bastırmaya çalışmak her zaman bozukluğun daha çok güçlenmesinde etkili olur.

Bireylerin en çok yaptığı hatada budur, bireyler panik bozukluk yaşamaktan korktukları için zihinlerinin dediklerini yaparlar ve geçici rahatlama hissiyatı yaşarlar. Oysaki bu durum panik atağınızın daha çok güçlenmesinde etkili oluyor. Biz ise terapilerde sizlere panik atakla uyumlu bir şekilde yaşama öğretisini kazandırarak bir kere gelmiş olduğunuz bu dünyaya panik atağın esiri olmadan panik atakla uyumlu bir şekilde yaşamayı öğretmiş oluyoruz.

Panik atak sorunları yaşayan kişiler genellikle kapalı ortamda kalma korkusu, kalp krizi geçirme korkusu, çocuğumun başına bir şey gelirse, yangın çıkarsa, evime hırsız girerse gibi korkulardan yakınırlar. Bu korkuları düşündüklerinde kalp çarpıntılarının hızla yükseldiğini iddia ederler, oysaki bu sadece bir yanılmadır. Beynimizin bize oynadığı bir oyundur ve yanlış sinyal göndermesidir.

 

 

Ankara Önerilen Panik Atak Tedavisi

Ankara önerilen panik atak tedavisi kapsamında kliniğimizde panik bozuklukla nasıl başa çıkacağınız sizlere öğretmekteyiz. Bu kapsamda bilişsel davranışçı terapi en çok uygulanan terapilerin başında gelir. Aynı zamanda bu süreçte kişinin durumuna bağlı olarak ‘’Maruz Bırakma’’ adını verdiğimiz terapi de sıklıkla uygulanmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi kapsamında kişinin korkularının temeline inilir ve panik atağın kökeni belirlenir.

Kökeni belirlendikten sonra bu korkularla başa çıkma stratejileri kişiye öğretilir ve aynı zamanda metafor teknikleriyle kişinin bakış açısı filtresi değiştirilir. Bakış açısı filtresinin değiştirilmesi panik atak sorunlarının çözümünde anahtar rolü oynamaktadır. Böylelikle kişiler olaylara bu zamana kadar hep siyah pencereden baktıklarını anlarlar ve farklı pencerelerden olaylara bakmayı öğrenilirler. Elbette ki bu durumda kişilerin bakış açılarının değişmesinde ve beyindeki tabuların yıkılmasında etkili olur. Böylelikle kişinin panik atak sırasında yaşadığı hissiyat duygusuna karşı bakış açısı değişmiş olur.

Maruz bırakma terapisi ise Bilişsel Davranışçı Terapiden sonra ikinci olarak en çok tercih edilen terapi türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu terapi türünde kişileri zorlu bir deney beklemektedir. Kişi maruz bırakma terapisi kapsamında panik atak korkusunun üstüne gider. Kişinin bu süreçte kapalı ortamda kalma korkusu varsa kişi kapalı ortama girme deneyimi yaşamaktadır. Böylelikle kişi acı verici deneyler yaparak panik atak sorunlarını maruz bırakma terapisiyle çözüme kavuşturur.

Ankara En İyi Panik Atak Tedavisi

Ankara en iyi panik atak tedavisi günümüzde farklı terapi yöntemleriyle gerçekleşmektedir. Bu terapi yöntemleri kapsamında terapistler kişilere;

  • Davranışsal terapisi,
  • Bilişsel davranışsal terapisi,
  • Maruz bırakma terapisi,
  • EMDR,

Olarak ön plana çıkmaktadır. Yukarıdaki terapi yöntemleri arasında BDT ve maruz bırakma terapisi en çok kullanılan terapilerden birisidir. EMDR terapisi ise duyarsızlaştırma terapisi kapsamında kişinin korkusunun duyarsızlaştırılmasını içerir.

Panik atak bozukluğunun temelinde aynı zamanda kaygı yatmaktadır. Kaygılar panik bozukluğu tetikler ve kişinin panik atak duygusunu yoğun düzeyde yaşamasını sağlar. Dolayısıyla panik atak bozuklukları günümüzde aynı zamanda kaygı bozukluğuyla beraber nitelendirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu süreçte obsesyonlarında etkisinin olduğunu bilmekteyiz.

Obsesif düşünceler kişinin kaygı seviyesini artırır, kaygı seviyesinin yükselmesi de kişinin yoğunda düzeyde panik bozukluk yaşamasında etkili olmaktadır. Panik bozukluk sorunları yaşayan kişiler hisleri kapılarak kalp çarpıntısı ve kalp krizi geçiriyormuş gibi hissettiklerini iddia ederler. Kalp krizi hissi yaşamak ile kalp krizi geçirmek farklı alanlardır.

Dolayısıyla hislerimiz gerçeğin bir yansıması değildir. Panik atak tedavisi kapsamında kişilere BDT terapileriyle hisselerine kapılmadan olayları ele almaları öğretilir. Kişi bu süreçte zihinsel filtreleme kapsamında farklı zihinsel olayları anlama ve değerlendirme stratejilerini geliştirmiş olurlar. EMDR terapisi ise bu süreçte kişilerin olaylara karşı duyarsızlaştırma fırsatı sağlar.

Panik Atak Tedavisi Seans Ücretleri

Panik atak tedavisi seans ücretleri günümüzde kişinin durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. Kişinin tedavi sürecinin uzunluğu fiyatları etkileyen en önemli unsurdur. Bazı kişilerin tedavisi 5 seans sürebiliyorken, bazı kişilerin ise seansları 20 seansa kadar uzayabilmektedir. Bu durumda elbette ki fiyatları etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Seans ücretlerini etkileyen bir önemli faktör klinik faktörüdür. Klinikten kliniğe fiyatların düzeyleri farklılık gösterebilir.

Panik bozukluk yaşayan kişiler için günümüzde online psikolog hizmetleri de sunulmaktadır. Böylelikle terapiye erişmekte zorluklar yaşayan kişiler farklı şehirlerden online terapi imkanlarıyla panik atak tedavisi imkanlarına erişiyorlar. Panik atak günümüzde oldukça sık karşılaşılan bir psikolojik bozukluk olarak ön plana çıkmaktadır.

Türkiye’de panik bozukluk yaşayanların sayısı %25 olarak belirlenmiştir. Her yıl %25 oranında bir kişi panik bozukluk yaşamaktadır. Panik bozukluk günümüzde terapi + ilaç ile kolay bir şekilde tedavi edilebilir bir bozukluktur. Bu bozukluk günümüzde kişilerin yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir, böylelikle kişilerin yaşamsal özgürlüklerini kısıtlamaktadır.

Örneğin panik bozukluk sorunu yaşayan kişiler kapalı ortamlara girmekten korkarlar ve AVM’lere girmekten korkmaktadırlar. Panik bozukluk yaşayan kişiler asansörlere binmekten korkarlar bu durumlarda elbette ki kişilerin özgürlüklerini kısıtlamaktadır. Panik bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlar serotinin geri alınmasını içeren ilaçlar olarak ön plana çıkar. Aynı zamanda bu ilaçlar kişinin panik ataklarını baskılayarak kişinin atak sırasında daha sakin kalmasında etkili olur.

Panik Atak Tedavisi Sık Karşılaşılan Problemler

Panik atak tedavisi sık karşılaşılan problemler günümüzde kişilerden kişilere farklılık göstermektedir. Kişiler terapilere başladığında hemen terapilerden sonuç elde etmek isterler. Terapiye gelen kişiler sanki terapisttin elinde sihirli bir denek varmış gibi anında çözüm ister. Fakat kişilerin terapiye başlamadan önce bilmeleri gereklidir ki, terapi süreci sabır isteyen bir süreçtir.

Dolayısıyla sabırlı olmak ve devamlılık kapsamında terapilere devam etmek önemlidir. Devamlılık terapilerin başarıya ulaşmasında en önemli detaydır. Kişiler terapilere devam ettikten sonra yaklaşık olarak 5 ile 6 seans sonra kişilerin bakış açılarında değişiklikler meydana gelecektir. Aynı zamanda bu süreçte kişilerin terapilere istekli olmaları önemlidir.

Bazı kişiler istekli olmadan terapilere katılırlar ve bu durumda terapilerin gidişatını olumsuz yönde etkiler. Panik atak sorunları yaşayan kişiler ilaç kullanmaktan çekinirler. Oysaki panik bozuklukta ilaçların önemi günümüzde son derece önemlidir. İlaç + terapi yardımıyla tedavinin başarıya ulaşma oranı %100 olarak belirlenmiştir. İlaçsız bu oran ise %70 olarak belirlenmiştir. İlaçların tedavide başarı oranı %30’dur. Tek başına terapide yeterli değildir, tek başına aynı zamanda ilaçta yeterli değildir.

- Bir Psikoloğa mı İhtiyacınız Var ?

Bizi Arayın, Alanında Uzman Psikologlarımız Sizlere Yardımcı Olsun!

Sosyal Medya

- Bize Yazın

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.